MEDICINA RADA

Mihajlo Martinović, dr.med.
Mihajlo Martinović, dr.med.Spec. medicine rada
Margareta Razumović
Margareta Razumovićmed.sestra
Tanja Šoštarić
Tanja Šoštarićmed.sestra

RADNO VRIJEME:

Od ponedjeljka do petka od 7.00 do 15 h

KONTAKT INFO:

TELEFON: 031 550 677
E-MAIL: nasice@poliklinika-intermed.hr

USLUGE:

Sve usluge