Ustanova za zdravstvenu skrb Intermed

Ustanova za zdravstvenu skrb Intermed obuhvaća više specijalističkih ambulanti u kojima se provode dijagnostika i liječenje kao i preventivni pregledi u cilju ranog otkrivanja i sprečavanja bolesti.

Ustanova za zdravstvenu skrb Intermed dostupna je svojim korisnicima na dvije lokacije: U Požegi i Kutini.

Ustanova za zdravstvenu skrb Intermed

Iskusni liječnici, susretljivo i ljubazno  medicinsko osoblje imaju jedan cilj: obaviti na jednom mjestu kvalitetnu dijagnostičku pretragu ili pregled, uz rasterećenje pacijenta pri prikupljanju laboratorijskih ili drugih nalaza koji se rade u suradnim ustanovama.
 
Ustanova za zdravstvenu skrb Intermed dostupna je svojim korisnicima na dvije lokacije: U Požegi u Ulici Matije Gupca 21 i Kutini u Ulici Augusta Šenoe 21.

Požega

Na lokaciji u Ulici Matije Gupca 21 od 2006. godine pružamo zdravstvene usluge u ambulantama primarne i specijalističke zdravstvene zaštite.

Zdravstvene usluge u Požegi

Kutina

Od 2008. godine brinemo za Vaše zdravlje u našim ambulantama u Kutini, A. Šenoe 1.

Zdravstvene usluge u Kutini

Ustanova za zdravstvenu skrb Intermed je zdravstvena ustanova sa višegodišnjom tradicijom. Naše usluge je koristilo na tisuće zadovoljnih pacijenata.