Ambulanta sportske medicine

Nova sportska ambulanta koja vodi brigu o zdravlju, prevencija i redoviti pregledi koji su sastavni dio svakog sportaša.
Preventivni i pravovremeni zdravstveni pregledi u kombinaciji sa zdravim životnim navikama –uravnoteženom prehranom, tjelesnom aktivnošću prilagođenoj dobi i mogućnostima, uz izbjegavanje pušenja i drugih ovisnosti te stresa, pravi su recept za vitalan i dug život.

Sportska medicina ima svoju svrhu u sprječavanju bolesti/ozljeda/oštećenja te unaprjeđenju zdravlja sportaša.

Prošireni specijalistički pregled – 450 kn ( osnovna mjerenja (TV, TT, krvni tlak, puls, BMI), mjerenje potkožnog masnog tkiva, testiranje snage šake dinamometrom, spirometrija u mirovanju EKG u mirovanju i naporu, KKS, DKS, transaminaze, testiranje funkcionalnosti pokreta – da bi se utvrdio nedostatke i disbalanse na kojima se treba raditi, time sportašu / rekreativcu pomoći prevenirati ozljede.